Ben ik een introvert, ambivert of extravert?

Twijfel je of je een introvert bent? Herken je zowel introverte als extraverte trekjes bij jezelf? Wat is introversie eigenlijk? En een ambivert? We hebben het allemaal voor je op een rijtje gezet..

Vooroordelen over introverten

Er zijn aardig wat vooroordelen over introverte mensen. Ze zouden niet sociaal zijn, of verlegen (vaak is juist het tegenovergestelde het geval!). Introversie is geen afwijking of aandoening. De laatste jaren komt men gelukkig steeds meer tot het besef dat het gewoon een persoonlijkheidseigenschap is, met eigen kwaliteiten. De termen ‘introvert’ en ‘extravert’ werden oorspronkelijk bedacht door Carl Jung. Deze eigenschappen vormen tevens de basis van de door hem beschreven persoonlijkheidstypen, waarop de Myers Briggs-test weer is gebaseerd.

Introvert en extravert

Er wordt inmiddels meer onderzoek gedaan naar introversie, maar een algemeen geaccepteerde definitie is er nog niet. Wat er veelal als kenmerkend wordt gezien voor introverten en extraverten zullen we hieronder bespreken.

De verschillen tussen introverten en extraverten

Het grote verschil tussen introverten en extraverten zit hem in de manier waarop ze de wereld waarnemen. De introvert is meer naar binnen gericht en de extravert naar buiten. Zij krijgen van verschillende dingen energie (en hun energie neemt ook door verschillende oorzaken weer af). Introverte mensen reageren daarnaast veel sterker op stimuli uit hun omgeving, door een andere vormgeving van hun brein. Dit heeft als gevolg dat zij de wereld anders waarnemen dan een extravert dat doet. De voornaamste verschillen:

Extraverte mensen
 • Hebben juist stimuli uit de omgeving nodig
 • verwerken informatie ‘oppervlakkiger’ (wij zeggen liever: minder diep) en kunnen dus rustig met meerdere mensen tegelijk een gesprek houden
 • hebben meer behoefte aan spanning en houden van verrassingen
 • worden onrustig wanneer ze alleen zijn
Introverte mensen
 • Hebben niet zoveel stimuli nodig als extraverten (een gesprek met een enkel persoon is voor hen genoeg)
 • verwerken zaken op een diep niveau en zijn sneller overdonderd
 • zullen niet snel riskant gedrag vertonen
 • hebben minder behoefte aan spanning; houden niet van verrassingen
 • hebben geen moeite met alleen zijn

Het is niet zo dat het ene type ‘beter’ is dan het andere. Ze hebben beide hun eigen kwaliteiten!

Verschillende soorten introverten

Een nieuwe theorie van Jonathan Cheek gaat uit van verschillende manieren van introvert zijn.

 • Social introvert: een beetje de cliché-introvert. Deze introvert krijgt energie van het alleen zijn. Wanneer hij zich tussen de mensen begeeft raakt hij hier mentaal, emotioneel en soms lichamelijk door uitgeput. Daarom beperkt hij zich liever tot kleine, bekende groepen. Dit type wordt vaak voor verlegen aangezien – maar dat staat hier compleet los van. Alleen zijn is gewoon prettiger voor dit type.
 • Thinking introvert: deze introvert denkt graag goed over alles na. Hij doet aan zelfreflectie, maar houdt er ook van om herinneringen, situaties en gesprekken grondig te analyseren.  Hij verliest zich soms in zijn eigen fantasiewereld, maar volgens Cheek gebeurt dit op een creatieve en fantasierijke manier, niet een neurotische.
 • Anxious introvert: dit type introvert wordt angstig in sociale situaties. De reden dat hij liever niet naar een feest gaat is niet zozeer dat hij liever alleen is; zijn angst, zijn zelfbewustzijn en/of ongemak in dergelijke situaties (of alleen al het eraan denken) zorgen ervoor dat hij liever thuis blijft. Deze vorm ontstaat bijvoorbeeld door zorgen en twijfels over eerdere sociale interacties. Coaching, counseling of therapie kan helpen hoe om te gaan met deze angst, of om te werken aan het zelfvertrouwen.
 • Restrained introvert: wellicht het minst bekende type. Deze introvert moet altijd even ‘opwarmen’. Hij houdt er wel van om zich tussen de mensen te begeven, maar pas wanneer hij gewend is geraakt aan de situatie en de mensen. Dit ‘gereserveerde’ type observeert graag – ook zal hij goed nadenken voor hij iets doet of zegt.

Dit model wordt (nog) niet breed wetenschappelijk ondersteund, maar geeft wel aan dat ‘de introvert’ dus niet bestaat! Misschien herken je jezelf maar in één type, of juist in alle vier.

Ambivert

Naast de introvert en extravert hebben we ook nog de ambivert. Niemand is 100% introvert, of extravert. Je moet het zien als een spectrum. Waarschijnlijk is het voor jou wel duidelijk wat je bent, maar het kan ook zo zijn dat je van beide kanten verschillende punten herkent. Misschien ben je wel heel impulsief, maar laad je wel het beste in je eentje op. Wanneer dit het geval is en je dus evenveel introverte als extraverte eigenschappen hebt, wordt dat ‘ambivert’ genoemd.

Doe hier een test om erachter te komen of je een introvert of extravert persoon bent (let op: Engelstalig)