Over de Myers Briggs persoonlijkheidstypen (MBTI)

Je kunt verschillende tests doen om te achterhalen welk persoonlijkheidstype je hebt. Een bekende test is de MBTI. Deze test wordt veel gebruikt door coaches of HR-adviseurs, bijvoorbeeld voor loopbaanadvies.

Over MBTI

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een door Katharina Cook Briggs en Isabel Briggs Myers ontwikkelde systematiek om persoonlijkheden te classificeren. Dit model, dat  uit 16 verschillende persoonlijkheidstypes bestaat, is gebaseerd op de theoriën van Carl Gustav Jung.

Het model baseert zich op 4 dimensies van je persoonlijkheid:

  • Waar je je aandacht op richt – Extraversion (E) of Introversion (I)
  • Hoe je informatie opneemt – Sensing (S) of INtuition (N)
  • Hoe je beslissingen neemt – Thinking (T) of Feeling (F)
  • Hoe je omgaat met de wereld om je heen – Judging (J) of Perceiving (P)

 

Door Jake BeechEigen werk, CC BY-SA 3.0, Link

 

Wanneer je jezelf niet helemaal herkent in de uitkomst van de test (die kun je hier overigens doen), kun je een andere test proberen, of onderzoeken in welk deel van de persoonlijkheidsomschrijving je je niet herkent. Soms geef je tijdens de test onbewust antwoorden die jij helemaal niet zo voelt, maar waarvan je weet dat je omgeving dat bijvoorbeeld van je verwacht.

Kritische noot

Coaches gebruiken een uitgebreidere test dan de test die je op onze site kunt vinden. Ze zullen na het afnemen van de test ook de uitkomst met je bespreken. De Myers Briggs-test wordt overigens niet wetenschappelijk ondersteund. De zelftest is prima geschikt als uitgangspunt voor zelfonderzoek, maar je moet je er ook niet blind op staren. Het is echt niet zo dat je je altijd gedraagt als je persoonlijkheidstype. Alle onderdelen van een persoonlijkheid moet je ook zien al een spectrum, waarin je neigt naar een bepaalde voorkeur.